• 1402/08/26
  • - تعداد بازدید: 117
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ارزش های بیمارستان امام حسین (ع)

بیمارستان امام حسین (ع) مجموعه ای از پزشکان، پرستاران و پرسنل مجرب و متعهد می باشد که به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با بالاترین کیفیت منطبق با استانداردهای اعتباربخشی ملی و بین المللی به منظور حفظ ایمنی و کرامت انسانی بیماران و مددجویان همت و تلاش می نمایند.

بیمارستان امام حسین (ع) ارزش های زیر را در راس اعتقادات و باور های خود قرار داده و تمامی پزشکان، پرسنل و ذینفعان سازمان خود را متعهد به این ارزش ها می دانند :

  • کسب رضایت خالق متعال از طریق جلب رضایت مخلوق
  • اعتقاد به ارائه خدمات به كليه بيماران بدون توجه به سطح مالي ، نوع جنسيت ، مليت، نژاد و مذهب
  • توجه به فرهنگ  اسلامي و حرفه اي ، معنويت ، اصول اخلاقي و كرامت انساني
  • اعتقاد به کسب نتیجه مطلوب از عملکردها
  • رعایت اصول اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیماران
  • توسعه فرهنگ مشارکت جامعه در جهت ارتقاء سلامت
  • رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض
  • احترام به ارزش های دینی، عقیدتی و قومی بیماران و کارکنان
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: