در سالروز میلاد حکیم اسماعیل جرجانی و به مناسبت بزرگداشت روز آزمایشگاه، از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان تقدیر شد.

تجلیل از پرسنل خدوم و زحمت کش بیمارستان امام حسین(ع)

در سالروز میلاد حکیم اسماعیل جرجانی و به مناسبت بزرگداشت روز آزمایشگاه، از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان تقدیر شد.

در سالروز میلاد حکیم اسماعیل جرجانی و به مناسبت بزرگداشت روز آزمایشگاه ، از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان تقدیر شد.

1403/01/30

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی