برگزاری جلسه توجیهی ویژه تمامی پرسنل در بیمارستان امام حسین (ع) فسا

برگزاری جلسه توجیهی پرسنل در بیمارستان امام حسین (ع) فسا

برگزاری جلسه توجیهی ویژه تمامی پرسنل در بیمارستان امام حسین (ع) فسا

جلسه توجیهی پرسنل با هدف اطلاع‌رسانی و ارتقاء دانش و آگاهی مشترک با حضور ریاست، مدیریت و مسئولان بیمارستان امام حسین(ع) فسا

1403/03/13

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی